Zorgverlener
Nadat 7 jaar lang de JP vd.Bent stichting - Deventer de zorg verleend heeft zijn we per 1 juli 2017 in zee gegaan met de PGVZ - Kampen. Dit betekent, dat de medewerkers, die bij de Woongroep werkzaam zijn, allen in dienst zijn bij PGVZ en dus ook vallen onder het personeelsbeleid van deze organisatie.
Bij nieuwe medewerkers die willen komen werken bij de Woongroep worden wel de ouders en bewoners geraadpleegd bij monde van een sollicitatiecommissie. (zie Organisatie).

De kosten voor de zorgverlening worden betaald uit de PGB budgetten van de bewoners.
Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de benodigde zorg op grond van de ZZP indicaties en de samen met de ouders gemaakte zorgplannen.
Op grond van deze inschatting wordt samen met de financiële commissie (zie Organisatie) een begroting gemaakt van de verwachte personeels kosten.
De totale kosten worden op grond van de indicaties verdeeld over de budgethouders.

Bij de zorgverlening wordt rekening gehouden met de wensen van de ouders. Een afvaardiging van de ouders heeft periodiek hierover een overleg met het locatiehoofd van de Woongroep en begeleiding.(zie zorgcommissie bij Organisatie).


 

PGVZ

 

 

NL-Doet

 Klik op de afbeelding,