Organisatie woongroep 2000
 
De basis van de organisatie van de woongroep wordt gevormd door de ouders van de bewoners, die nog zeer betrokken blijven bij alles wat er in de woongroep gebeurt. Zij zorgen er voor dat de commissies hun werk kunnen doen, helpen mee met het onderhouden van de tuin en zijn altijd bereid om te zorgen voor vervoer bij activiteiten.
Nu de zorg voor de bewoners is uitbesteed aan PGVZ komen ze nog maar een aantal malen per jaar bijeen om elkaar bij te praten en eventuele problemen te bespreken.
Om er voor te zorgen dat alles gaat, en blijft lopen zijn er diverse commissies in het leven geroepen, daarnaast zorgt het bestuur voor de algemene zaken en de coördinatie.
De penningmeester beheert de bankrekeningen voor het betalen van de algemene kosten.
Zowel de bewoners als de zorgverlener betalen voor deze kosten een vaste maandelijkse bijdrage.
Een gedeelte van deze bijdrage wordt gespaard om zonodig inventaris in de toekomst te kunnen vervangen.

De taken zijn als volgt over de diverse commissies verdeeld:
De contactcommissie komt in beeld bij bijzondere gebeurtenissen zoals receptie, jubilea en feestdagen.

De financiële commissie overlegt met de zorgaanbieder over de kosten van de zorg en verdeeld deze kosten volgens een op zorgvraag gebaseerde verdeelsleutel over de budgethouders van de bewoners.
Bovendien doet de commissie jaarlijks een controle over de diverse financiële potjes. Indien noodzakelijk laat de financiële commissie zich adviseren door een extern adviseur.

Indien er nieuwe medewerkers bij de Woongroep willen komen werken beoordeelt de sollicitatiecommissie, ouders en zorgverlener gezamenlijk of de sollicitant wel past bij de woongroep.

De technische commissie komt in actie bij (kleine) technische problemen en neemt hierover zonodig contact op met de leverancier of de woningbouwstichting.

De tuincommissie coördineert de werkzaamheden in en rondom de tuin van de Woongroep

Webbeheer zorgt er voor dat de website van de Woongroep actueel blijft.
Nu u toch op de site bent kijk dan gerust even rond.

De zorgcommissie heeft als aandachtsgebied de zorg die wordt geboden aan de bewoners en heeft hierover eenmaal per zes weken een overleg met de zorgaanbieder.

De bewoners van de Woongroep hebben inspraak op de dagelijkse gang van zaken door middel van bewonersraden voor de drieslag en de vierslag en een cliëntenraad, die jaarlijks door de bewoners wordt gekozen.

Zorgverlener
Vanaf 1 juli 2017 is de zorgverlening overgedragen aan medewerkers van de PGVZ.
Bij nieuwe medewerkers die willen komen werken bij de Woongroep worden de ouders geraadpleegd bij monde van een sollicitatiecommissie. Zie ook onze pagina: vacature's

Het huishoudelijk reglement van de Stichting Apeldoornse Woongroep 2000

 

 

PGVZ

 

 

NL-Doet

 Klik op de afbeelding,