Woongroep 2000 is dringend op zoek naar collectanten!
Dat zoeken valt in deze tijd niet mee maar misschien na uitleg waarvoor er gecollecteerd wordt toch iets om over na te denken en je bij onze collectanten van de woongroep 2000 aan te sluiten.

Bewoners en ouders van Woongroep 2000 voelen zich al jaren gemotiveerd om aan de collecte van het NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind) mee te werken. De collecte is bestemd voor kinderen en jongeren met een beperking.

Fifty-fifty regeling voor projectpartners
Het is prachtig om te zien dat projectpartners, dus ook Woongroep 2000, vaak zelf ook meehelpen met de collecte. Door met de collectebus door de wijk te gaan, ontmoeten wij buurtgenoten en kunnen vertellen over ons initiatief voor onze kinderen/verwanten met een handicap. En de helft van hun busopbrengst gaat ook nog eens naar ons eigen project!

De collecte is van maandag 11 november tot zaterdag 16 november.
Collecteren kan in eigen straat en wijk.

Bereikte projecten NSGK oa.: rolstoelschermen bij PSV, Musea in gebaren, Ondersteuning wooninitiatieven (zoals de Woongroep 2000), App helpt kinderen om gebaren taal te leren, Samen op scouting, etc.

Enthousiast geworden, meld je aan bij onze secretaris.