Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gasenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 26-1-2018

 

NL-Doet

 

PGVZ

 

 

Gastenboek

 

Column

Van de voorzitter.                        Augustus 2017.

Inmiddels zijn we nu bijna 2 maanden aan het werk met het nieuwe team van PGVZ. Van alle ouders hoor ik veel positieve berichten en ook bij de bewoners zie ik toenemende gewenning.We weten dat onze kinderen nogal conservatief zijn, doorgaans staan ze nogal gereserveerd tegenover veranderingen, zeker als die zo ingrijpend zijn als een heel nieuw team begeleiders.

Dat het nieuwe team een aantal zeer ervaren begeleiders kent betaalt zich duidelijk uit. Ook moet ik een compliment maken voor de extra inzet; èn een nieuwe groep èn gelijk de vakantieperikelen opvangen is geen kleinigheid. Prima gedaan en dat belooft veel goeds voor de toekomst.

Ton Jesse.

 

 

Het nieuwe team.

Downloads

Download hier de Woongroepkrant en nieuwsbrief