• Wij zoeken nog een woonbegeleider m/v. Uren nader overeen te komen.Adobe PDF Document icon

Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gasenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 25-4-2019

 

NL-Doet

 

PGVZ

 

 

Gastenboek

 

Column

Van de voorzitter.     Februari 2019               

Van de voorzitter.

In 2019 zijn wij bezig aan ons 9e jaar. Onze groep heeft zich altijd gekenmerkt door een stabiele samenstelling. Inmiddels is dit aan het veranderen. In het ene geval is de bewoner dusdanig doorontwikkeld dat hij op zichzelf kan gaan wonen, in een ander geval werd bij 1 bewoner de trap steeds problematischer en bij weer een andere bewoner kon de lang gekoesterde wens van een plek in een Thomashuis eindelijk gerealiseerd worden.

Tot op heden hebben wij hele geschikte nieuwe bewoners kunnen vinden wat op zich een lastige taak was, immers, je maakt een keuze waarvan na verloop van tijd pas blijkt of het de goede was.

Ook hebben afgelopen jaar een paar organisatorische wisselingen plaats gevonden. In het bestuur is Marianne v.d. Bos vertrokken en heeft Jan v.d. Brand haar plaats ingenomen. Marleen Dros, zus van Evelien, is aan het bestuur toegevoegd. Bij onze zorgcommissie is Bep v.d. Berg vertrokken en haar plaats is ingenomen door Paula Scholten.

Wij zijn weer helemaal op orde en we hebben alle reden om na alle wijzigingen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Samen met onze zorgverlener, de PGVZ, moet dat zeker lukken.

Ton Jesse.

Downloads

Download hier de Woongroepkrant en nieuwsbrief