Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gasenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 5-7-2017

 

NL-Doet

 

PGVZ

 

 

Gastenboek

 

Column

Juli 2017.

Van de voorzitter.

Vrijdag 30 juni was het dan zo ver en het definitieve afscheid van de JP vd Bent vond plaats op de woongroep. Het personeel heeft gezorgd voor een uitgebreide tafel met overheerlijke hapjes en voor alle bewoners waren cadeautjes gemaakt onder andere voor iedereen een fotocollage over de afgelopen jaren. Er was duidelijk veel zorg en tijd aan besteed. Hiervoor heel veel dank.

Toen kwamen de traantjes. Zowel voor de bewoners als het personeel is afscheid nemen na 7 jaar begeleiden en het onvermijdelijke delen van lief en leed, geen kleinigheid. Gelukkig waren de bewoners al wat langer op de hoogte van wat er komen zou en daardoor bleven de emoties nog redelijk binnen de perken.

Dankzij de inspanningen van alle ouders en de medewerkers van onze nieuwe zorgverlener, de PGVZ uit Kampen, hebben we de transitie in goede banen kunnen leiden, voorwaar geen geringe prestatie! Vanaf 1 juli ging iedereen van start en omdat de kennismaking al eerder heeft plaats gevonden was ook nu de stap niet al te groot. Nu maar hopen dat het inwerken voorspoedig verloopt en dat de rust weer snel terug keert in onze woongroep.

Ton Jesse.

 

Het nieuwe team.

Downloads

Download hier de Woongroepkrant en nieuwsbrief